Stokis Mobile

   

Terbuka kepada individu/perniagaan yang berminat. Stokis Mobile adalah tertakluk kepada terma dan syarat  yang ditetapkan. KOMISEN jualan 35% + 5%. Kouta jualan bulanan hanya 1 dozen. Tiada had peserta dan had bilangan di sesuatu kawasan. Stokis Mobil TIDAK boleh menganjurkan Stokis Mobile dan Rakan Pengedar dalam rangkaiannya.

019-4488044, 011-10698044

    

 Rakan Pengedar

 

Terbuka kepada individu/perniagaan yang berminat. Tiada kouta jualan bulanan. KOMISEN jualan 35%. Tiada had peserta dan had bilangan di sesuatu kawasan.  Rakan Pengedar TIDAK boleh menganjurkan Stokis Mobile dan Agen Jualan dalam rangkaiannya.

019-4488044, 011-10698044